Pravidla - World Amateur Golfers Championship


Turnaje na všech úrovních se hrají na rány s vyrovnáním HCP viz. níže.

Zařazení do kategorie je upraveno takto:

  1. Kategorie 0-5 je určena hráčům s přesným hendikepem plusovým až do HCP 5,4.
  2. Kategorie 6-10 je určena hráčům s přesným hracím hendikepem 5,5 až 10,4.
  3. Kategorie 11-15 je určena hráčům s přesným hracím hendikepem 10,5 až 15,4.
  4. Kategorie 16-20 je určena hráčům s přesným hracím hendikepem 15,5 až 20,4.
  5. Kategorie 21-25+ je určena hráčům s přesným hracím hendikepem 20,5 až 25,4+.

HCP 25+ znamená, že ve shodě s pravidly WAGC jsou hráči s HCP vyšším než 25,4 (25,5 - 54) pro účely kvalifikace na světový šampionát hodnoceni ve finálových turnajích jako kdyby měli HCP 25,4. Stejným způsobem jsou konstruovány i žebříčky. Hráč hraje v kategorii dle svého aktuálního HCP. V Národním finále nastupuje do obou hracích dnů ve stejné kategorii.
Pro výpočet pořadí v Národním finále je uplatněna mezi soutěžními koly úprava hracího HCP podle pravidel WAGC a to směrem dolů i nahoru a s tímto HCP pak hráč nastupuje do druhého soutěžního kola Národního finále.

Příklad: Úprava hracího HCP pro 2. soutěžní kolo (přiklad pro PAR 72):

93 ran = +5 = max

89-92 ran = +4
85-88 ran = +3
81-84 ran = +2
77-80 ran = +1
70-76 ran = bez úpravy
68, 69 ran = - 1
66, 67 ran = - 2
64, 65 ran = - 3
62, 63 ran = - 4
60, 61 ran = - 5
58, 59 ran = - 6
56, 57 ran = - 7 ; atd.

Příklad: je-li výsledek 1. soutěžního kola 81 ran po vyrovnání HCP (hracího), nastupuje hráč do 2. soutěžního kola s aktuálním hracím HCP, který je upraven dle tabulky o +2, který mu bude vyrovnán s výsledkem 2. soutěžního kola.

(PAR 71):
69-75=bez úpravy
67-68=-1, 76-79=+1, atd.
(PAR 73):
71-77=bez úpravy
69-70=-1, 78-81 =+1, atd.