1. Největším vítězstvím v GPA TOUR je dodržení kodexu “HRAJEME FAIR PLAY" – staňte se vítězem i vy!
  2. Golf má jen jedna pravidla, držme se jich, pokud si nejsem jistý, použiji pravidla ve svém bagu
  3. Dodržujeme startovní časy a jsme 10 min před startem připraveni na určeném odpališti
  4. Sporné situace si řešíme na hřišti se spoluhráči, případně s rozhodčím, v případě sporu hrajeme alternativní míč 
  5. Za vlastní neznalost pravidel jsem odpovědný já, ne pořadatel, seznámím se s místními pravidly každého resortu
  6. Není etické řešit soupeřovo "porušení pravidel" mimo hru, pokud tolerujeme porušování pravidel, porušujeme pravidla také
  7. Pokud nejsme výslovně požádání k identifikaci, nedotýkejme se spoluhráčova míče
  8. Pomozme budovat čistotu značky GPA TOUR, neváhejme potrestat jakékoli porušení pravidel, pomáháme tím hráči, sobě, GPA TOUR i golfu samotnému 
  9. Dodržujeme tempo hry, držíme si flight před sebou stále na dohled 
  10. Hlásíme zřetelně po odehrání jamky své score zapisovateli v pořadí: 5 - bogey